Szabályzat

1. A verseny célja

Próbára tenni a benevezők, fizikai erőnlétét, mentális ellenálló képességét,tájékozódási készségét, a csapatszellemet.

Bemutatni a Kárpátok szépségét, környezeti gazdagságát.

Megerősíteni a benevezők környezetvédelmi hozzáállását, elkötelezettségét.

2. Benevezési feltételek

A Kárpáti kalandversenyre bárki, külföldi vagy hazai állampolgár benevezhet, aki betöltötte a 18. évét, és elfogadja a versenyszabályzatot. A szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy súlyos vétség esetén (csalás, vagy sportolóhoz nem méltó viselkedési szabályok megsértése esetén) az érintett személyt kizárják a versenyről, vagy nem fogadják el benevezését.

3. Csapatok benevezése A beiratkozás 2010. május 15. – július 31. között zajlik.

Csak csapat beiratkozásokat fogadunk el, egyének jelentkezésére nincs lehetőség. A beiratkozás három kötelező lépésből áll:

A. A következő iratokat postán vagy személyesen kell eljuttatni az Outward Bound Romania, 540015, Marosvásárhely, Dózsa György utca 9/89, Románia, címre:

- kitöltött beiratkozási ívet (a nyomtatvány alább tölthető le)

- kitöltött orvosi nyilatkozatot (a nyomtatvány alább tölthető le)

- a részvételi hozzájárulás kifizetését igazoló irat másolata

- a személyazonosságot igazoló igazolvány másolata (személyazonossági kártya, útlevél vagy tartózkodási engedély külföldi résztvevők számára)

- a biztosítási kötvény másolata külföldi csapattagok számára (Romániai résztvevők számára a biztosítást az Allianz-Tiriac biztosító társaságnál kötjük.)

B. A következőket email-ben kell küldeni, az office@carpathianadventure.ro címre:

- egy portré típusú fénykép minden csapattagról jpg formátumban (a képek  mellett szerepeljen az illető személy neve is)
- kitöltött beiratkozási ívet és orvosi nyilatkozatot (eredeti aláírások nélkül)

C. Az alaptáborban való regisztráláskor a versenyzőknek a következőket kell benyújtaniuk:

- orvosi bizonylatot, amelyben az orvos igazolja, hogy a résztvevő alkalmas megerőltető fizikai terhelésekre. Az igazolvány kiállítási dátuma nem lehet régebbi mint egy hónappal a verseny kezdése előtt. Az orvosi bizonylat nélkül nem áll módunkban senkit regisztrálni. Részvételi hozzájárulás: 100 Euró/fő

Különleges esetek:

- 70 Euró/fő az új EU országok állampolgárai számára (Románia és Bulgária)

- 50 Euró/fő azoknak a belföldi versenyzőknek akik már háromszor résztvettek a kalandversenyen

- 80 Euró/fő azoknak a külföldi versenyzőknek akik már háromszor résztvettek a kalandversenyen

- 500 Euró/csapat olyan romániai csapatok számára, amelyeket egy cég támogat, számlát kérnek és/vagy reklámozni szeretnék a céget a verseny helyszínén

Fizetés

Az iratkozás a részvételi hozzájárulás kifizetésével lép érvénybe. Fizetni postai utalvánnyal, bankon keresztül vagy személyesen, készpénzben lehet.

A bank neve:

Románi Kereskedelmi Bank, Marosvásárhely

Címe: Piata Trandafirilor 26
SWIFT kód: RNCBROBUXXX
Számlatulajdonos: OUTWARD BOUND

Iban kódok:
RO49_RNCB_0193_0159_6823_0001 RON
RO65_RNCB_0193_0159_6823_0004 EUR

Az átutalás célja: Contributie Carpathian Adventure 2010

4. A csapatok összetétele

Minden csapat négy személyből áll, és mindkét nemnek képviselnie kell magát.

A verseny ideje alatt a csapatoknak szerves egységként kell együttműködniük, és felelniük kell a csapat tagjainak a biztonságáért.

Minden csapat kinevez egy csapatkapitányt, akinek szerepe a szervezőkkel való kapcsolattartás.

A csapatkapitány kötelezettségei:

 • átveszi a szervezők által kibocsátott dokumentumokat és felszereléseket és továbbítja csapatának
 • átveszi az igazolványokat és az útvonal térképét – térképeit
 • részt vesz az indulás előtti estén tartott technikai megbeszélésen (amennyiben ezt elmulasztja nem kap utólagos információt !)

 • felel azért, hogy a csapat tagjai betartsák a versenyszabályt
 • az ellenőrző pontoknál beszámol az esetleges gondokról vagy jelzi, ha valamilyen rendellenességet tapasztalt útközben
 • a szükség esetén a versennyel kapcsolatos panaszt írásba foglalva benyújtja a szervezőkhöz
 • képviseli a csapat tagjait a szervezőkkel történő kommunikációban
 • képviseli a csapatot bármely jogi vagy más jellegű nézeteltérés esetén
 • A csapatoknak lehetnek kísérőik, akik segédkezhetnek az előkészületekben az alaptábor területén, ezenkivül az útvonalon semmiféle támogatást nem nyújthatnak a versenyzőknek, és nem helyettesíthetnek egy csapattagot sem. E kitétel megszegése a csapat versenyből való kizárását vonja maga után. Kivételt képez, amikor sürgősségi esetben a szervezők kíséretében hozzájárulnak az esetleges mentőakcióhoz.

  Nyomos ok esetén meg lehet változtatni a csapat összetételét egészen a regisztráció időpontjáig. A csapat összetételének megváltoztatása a beíratkozási határidő után 5 Euróba kerül személyenként.

  A csapat összetételének megváltoztatása a verseny ideje alatt nem lehetséges. E kitétel megszegése a csapat versenyből való kizárását vonja maga után.

  1. Az időmérése

  A verseny végén az egész útvonal megtételének idejét veszik figyelembe. Az egymást soron követő ellenőrző pontok között köztes időt mérnek. Az ellenőrző pontban akkor rögzítik az időt, amikor az összes csapattag megérkezett.

  A rajt 2010. augusztus 11-én, 13:30-kor lesz a haladó csapatoknak és 13:40-kor az amatör csapatoknak. A csapatok maguk döntik el, hogyan osztják be az idejüket. A beérkezési határidő 2010. augusztus 14., 19:30 óra, illetve 19:40 óra. Azok a csapatok, amelyek ezt a határidőt nem tartják be automatikusan kiesnek a versenyből.

  A kötelező részidők illetve az összidő túllépése a versenyből való kizárást vonja maga után.

  A szervezők nem vállalják a felelősséget azokért a csapatokért, amelyek saját akaratukból valamely időhatár túllépése után folytatják az útvonal bejárását.

  6. Kötelező felszerelés

  A kötelező, illetve tiltott felszerelést az indulás előtt és az ellenőrzőpontokon a bírók ellenőrzik.

  A versenyzőknek a megjelölt próbák alatt a következő kötelező felszerelést kell viselniük:

  Kötelező felszerelés

  Gyalogtúránál:

  • 1 hálózsák vagy túlélő fólia/résztvevő
  • 1 sátor vagy min 3m*4m-es sátorlap /csapat; vagy 1 bivakzsák /résztvevő
  • 1 esőköpeny/esőkabátkabát/résztvevő
  • 1 hátizsák/résztvevő
  • 1 fejlámpa/résztvevő
  • 1 iránytű/csapat
  • 1 elsősegély felszerelés/csapatonként
  • 1 mobiltelefon/csapat
  • 1 síp/csapat
  • ajánlott: 1 pár hegynek megfelelő cipő/résztvevő

  Hegyi kerékpározásnál:

  • 1 megfelelő műszaki állapotban levő hegyi kerékpár/résztvevő
  • 1 kerékpár védősisak/résztvevő
  • 1 szél vagy esőkabát/résztvevő
  • 1 lámpa(fehér fényű, lehet fejlámpa is) / résztvevő
  • 1 stoplámpa, piros fenyű / kerékpár
  • 1 elsősegély felszerelés/csapat
  • 1 mobiltelefon/csapat
  • 1 síp/csapat
  • A KRESZ által előírt fényvisszaverők minden résztvevőnek

  Megjegyzés: Tilos a kerékpárcsere.

  Rappelezésnél, kötélpróbáknál a felszerelést a szervezők biztosítják.

  7. A verseny menete

   

  • · A versennyel kapcsolatos bármely információt kizárólag a technikai gyűlésen kaphat a csapat kapitánya.
  • · A csapat versenycsomagjait a kötelező felszereléssel együtt a rajt előtt fogják leellenőrizni a szervezők.
  • · Valamely kötelező felszerelés hiánya a csapat kizárását eredményezi. A pályabírák is ellenőrizhetik a kötelező felszerelést a verseny ideje alatt.
  • · Más versenyzők/csapatok bizonyítottan szándékos akadályozása esetén az érintett csapat kizárását vonja maga után.
  • · A kötelezőnek jelölt útvonalakat tilos elhagyni, megkerülni vagy lerövidíteni. Ezek elhagyása a csapat kizárását eredményezi.
  • · Az ellenőrző pontokat a csapat minden tagjának érinteni kell. Az utolsó beérkezett versenyző idejét jegyezzük. Egy vagy több tag hiánya egy ellenőrző pontnál kizárást eredményez.
  • · A néma ellenőrző pontok (ahol nincsenek bírók) egyenértékűnek számítanak a többi ellenőrző ponttal.
  • · A csapat első és utolsó tagja közötti távolság a verseny egész ideje alatt nem haladhatja meg az 1 percet, úgy a gyalogtúra, mint a hegyi kerékpározás idején. 1 – 10 perces késés a csapat első és utolsó tagja között plusz 30 perc büntetést jelent. 10 perc meghaladása a versenyből való kizárást vonja maga után.
  • · Ha az egyik csapattag nem tudja folytatni a versenyt, az egész csapat kizáródik a versenyből. A versenylapon megtalálható az a telefonszám, amelyen be kell jelenteni a versenyből való kilépést és segítséget is lehet kérni. Feladás esetén a versenylapot le kell adni az alaptáborban levő bírónak.
  • · Minden csapat kap térképet az útvonalról és egy versenylapot az ellenőrző pontokkal, amelyet állandóan magával kell vinnie. A versenylap elvesztése a csapat kizárását vonja maga után.
  • · Minden résztvevőnek van egy igazolványa, amelyet állandóan magánál kell tartania. Az igazolvány elvesztése esetén a csapat tagja más fényképes igazolvánnyal kell tudja igazolni személyét. Ennek hiánya kizárást eredményez.
  • · A bírók minden ellenőrzőpontnál megnézik az igazolványokat és láttamozzák a versenylapot. Egy láttamozás hiánya a csapatnak a versenyből való kizárást vonja maga után.
  • · A verseny teljes tartama alatt be kell tartani a természetbarát turizmus szabályait. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a környezet tisztaságának a megőrzésére. A szeméttől az alaptáborban, vagy más, az erre kijelölt helyen lehet megszabadulni. Szemetelés esetén a csapat plusz egy óra büntetőt kap. Tüzet gyújtani a verseny idején tilos. Tűzgyújtás esetén a csapat plusz 2 óra büntetést kap.
  • · Minden csapatnak magával kell vinnie / viselnie / ismernie kell a felszereléslistán szereplő felszereléseket.
  • · Alkohol és nem engedélyezett szerek fogyasztása illetve szedése tilos a verseny teljes ideje alatt. A fenti anyagok bizonyított fogyasztása/szedése esetén kizárják a csapatot.
  • · Tilos a GPS használata. Ennek használata a csapat a versenyből való kizárását eredményezi.
  • · Azokat a csapatokat, amelyek nem tartják be a határidőket, kizárják a versenyből.

  8. Bíráskodás

  A verseny lefolyását és a szabályok betartását egy bírótestület fogja felügyelni. A bírók az ellenőrző pontokban fognak állni és felügyelik a verseny és a szabályok betartását, valamint lepecsételik a csapatok versenykartonját az érvényben levő szabályok szerint.

  Bármilyen jogi, erkölcsi felelősség a szervezőket terheli.

  9. Fellebbezések, büntetések és jogi kitételek

  Abban az esetben, ha egy csapat nem tartja be a fent említett szabályokat, kizárhatják a versenyből vagy megbüntethetik.

  A büntetéseket a bírók testülete szabja ki a csapat fellebbezései és a bírók megfigyelései alapján. A büntetéseket a verseny befejezése után legtöbb három órával közlik az adott csapattal.

  A verseny lefolyásával kapcsolatos mindenféle fellebbezést írásban kell benyújtani a bírók központi testületénél, a verseny ideje alatt vagy legkésőbb a verseny befejezése után egy órával. Ezután már nem fogadhatunk el fellebbezéseket. A testület elemzi ezeket és a döntéseket közli a csapattal legtöbb három órával a verseny befejezése után.

  A felek (csapat / szervező bizottság) esetleges vitás kérdéseiket tárgyalásos úton igyekeznek rendezni, eredménytelenség esetén esetleges jogi eljárások esetén a  marosvásárhelyi Bíróság illetékes.

  A jelen Szabályzatban és Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben és az egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak.

  A szervezők nem felelnek a szabálysértés esetén keletkezett bármilyen jogi, anyagi kárért, testi sérülésért.

  10. Reklámozás

  A támogatók által biztosított reklámpólók használata megengedett, bármilyen más reklámot csak a szervezők beleegyezésével helyezhetnek ki a versenyzők illeték ellenében. A szervezőknek jogában áll ellenkező esetben a reklámhordozót begyűjteni.

  A csapatok versenytámogatókat szerezhetnek. Ebben az esetben a benevezési és a reklámhordozók kihelyezési feltételeit a felek előzetes tárgyalás útján szögezik le, és írásos szerződésben rögzítik.

  A versenyt népszerűsíteni bármilyen mozgó vagy álló kép által csak a szervezők beleegyezésével lehet.

  A szervezők fenntartják a verseny közvetítésének, sugárzásának kizárólagos jogát.

  11.  Záró rendelkezések

  Az említett szabályt csak a Kárpáti kalandverseny szervező bizottsága változtathatja meg az évente megszervezendő verseny előtt legkevesebb egy héttel.

  Minden egyes versenyre a terepviszonyoknak megfelelően a szervezők kidolgozzák a részidőket, amelyeket kötelezően be kell tartani, ezt a technikai gyűlésen közöljük a csapatkapitányokkal. A részidők betartása a szabályzat részét képezi.

  A versenykönyv, amelyet a verseny kezdete elött a csapatok kézbekapnak, kiegészíti és része a jelen szabályzatnak.

  A szervezőknek kötelezően egy hónappal a rendezvény előtt közölniük kell a rendezvény és az alaptábor helyszínét, időpontját és versenynaptárát.

  A szervezőknek jogukban áll megváltoztatni a verseny útvonalát indokolt körülmények miatt (pl. Időjárás ).

  Az útvonalak pontos helyszíne szigorúan titkos, ezt a versenyzőkkel a technikai gyűlésen közöljük.

  A szabályzatot, amely megtalálható a verseny honlapján a szervezőknek kötelezően a versenyzők tudomására kell hozniuk. A versenyző csapatok aláírásukkal kell igazolják, hogy elfogadták a verseny szabályzatát.

  A beiratkozott csapatok érvényes benevezésükkel automatikusan elfogadták a szabályzatot, így ennek következményeit is egyes előírások be nem tartása esetén.

  A szabályzat nem ismerése nem mentesíti az érintett csapatot, vagy bármely tagját, a felelősség alól.