Înregistrare

Înscrierea echipelor în concurs

!!! Termenul de înscriere a fost prelungit.

Data limită de înscriere este acum 31 iulie 2010. Vă aşteptăm!

 • Înscrierile încep în data de 15 mai 2010 şi se termină în data de 31 iulie 2010.
 • Acceptăm numai înscrieri de echipă, nu se fac înscrieri individuale. Înscrierea echipelor cuprinde trei etape, obligatoriu de urmat:

A. Trimiterea prin poştă sau personal la adresa Outward Bound Romania, str. Gh. Doja 9/89, 540015 Tîrgu Mureş, a următoarelor documente:
- formularul de înscriere completat electronic (se poate descărca de pe această pagină)
- formularul medical completat electronic (se poate descărca de pe această pagină)
- dovada plăţii contribuţiei de participare
- o copie a actului de identitate (carte de identitate, paşaport sau legitimaţie de şedere)
- dovada asigurării medicale pentru participanţii străini. (Asigurarea pentru concurenţii români se va face la Allianz-Ţiriac Asigurări SA).

B. Trimiterea prin email la adresa office@carpathianadventure.ro a următoarelor:
- o poză tip portret în format jpg. pentru fiecare membru al echipei (fiecare document cu poza trebuie să conţină şi numele participantului respectiv)
- formularul de înscriere şi cel medical completate electronic (fără semnături originale)

C. Înscrierea echipelor va fi validată în momentul înregistrării echipelor în tabăra de bază, când fiecare participant va preda:

- adeverinţă medicală datată cu cel mult 1 lună înainte de începerea competiţiei pentru fiecare membru al echipei, din care să reiasă că participantul este apt pentru efort fizic susţinut, pentru practicarea sporturilor din competiţie. Fără predarea acestor adeverinţe medicale echipele nu pot participa la concurs.

Atentie! Toate echipele care se înscriu până la data de 15 iunie primesc o reducere de 15%.

 • Contribuţie de participare: 100 Euro/persoană
 • Contribuţii speciale:
  - 70 Euro/persoană pentru cetăţenii noilor state UE (România şi Bulgaria)
  - 50 Euro/persoană pentru participanţii din România care au participat de cel puţin 3 ori la competiţia Carpathian Adventure
  - 80 Euro/persoană pentru participanţii străini care au participat de cel puţin 3 ori la competiţia Carpathian Adventure
  - 500 Euro/echipă pentru firme care sponzorizează echipe, doresc factură şi/sau vor să facă publicitate firmei
 • Plata contribuţiei se poate efectua prin mandat poştal, prin bancă, sau în numerar la biroul organizaţiei Outward Bound Romania.

  Numele băncii: Banca Comercială Română
  Sucursala Tîrgu Mureş-Central
  Adresa băncii: Piaţa Trandafirilor 26
  Codul SWIFT: RNCBROBUXXX
  Deţinător cont: OUTWARD BOUND ROMANIA
  Coduri Iban:
  RO49_RNCB_0193_0159_6823_0001 RON
  RO65_RNCB_0193_0159_6823_0004 EUR
  Scopul tranzacţiei: Contribuţie Carpathian Adventure 2010