Regulament

1. Obiectivele concursului

 • Să pună la încercare condiţia fizică şi mentală, precum şi abilităţile de orientare ale participanţilor, spiritul lor de echipă.
 • Să prezinte frumuseţile Carpaţilor, bogăţia împrejurimilor.
 • Să îmbunătăţească modul de percepţie şi de aplicare a măsurilor de protecţie a mediului.

 

2. Condiţii de participare

 

 • La concursul „Carpathian Adventure” poate participa orice cetăţean român sau străin, care a împlinit vârsta de 18 ani şi acceptă regulamentul concursului.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul ca, în caz de abateri grave (înşelăciune, sau nerespectarea regulilor de comportare demne de un sportiv), să excludă persoana respectivă din concurs sau să nu-i accepte înscrierea.

3. Înscrierea echipelor în concurs

 • Înscrierile încep în data de 15 mai 2010 şi se termină în data de 31 iulie 2010.
 • Acceptăm numai înscrieri de echipă, nu se fac înscrieri individuale. Înscrierea echipelor cuprinde trei etape, obligatoriu de urmat:

A. Trimiterea prin poştă sau personal la adresa Outward Bound Romania, str. Gh. Doja 9/89, 540015 Tîrgu Mureş, a următoarelor documente:
- formularul de înscriere completat electronic (se poate descărca la secţiunea înregistrare)
- formularul medical completat electronic (se poate descărca la secţiunea înregistrare)
- dovada plăţii contribuţiei de participare
- o copie a actului de identitate (carte de identitate, paşaport sau legitimaţie de şedere)
- dovada asigurării medicale pentru participanţii străini. (Asigurarea pentru concurenţii români se va face la Allianz-Ţiriac Asigurări SA).

B. Trimiterea prin email la adresa office@carpathianadventure.ro a următoarelor:
- o poză tip portret în format jpg. pentru fiecare membru al echipei (fiecare document cu poza trebuie să conţină şi numele participantului respectiv)
- formularul de înscriere şi cel medical completate electronic (fără semnături originale)

C. Înscrierea echipelor va fi validată în momentul înregistrării echipelor în tabăra de bază, când fiecare participant va preda:

- adeverinţă medicală datată cu cel mult 1 lună înainte de începerea competiţiei pentru fiecare membru al echipei, din care să reiasă că participantul este apt pentru efort fizic susţinut, pentru practicarea sporturilor din competiţie. Fără predarea acestor adeverinţe medicale echipele nu pot participa la concurs.

Atentie! Toate echipele care se înscriu până la data de 15 iunie primesc o reducere de 15%.

 • Contribuţie de participare: 100 Euro/persoană
 • Contribuţii speciale:
  - 70 Euro/persoană pentru cetăţenii noilor state UE (România şi Bulgaria)
  - 50 Euro/persoană pentru participanţii din România care au participat de cel puţin 3 ori la competiţia Carpathian Adventure
  - 80 Euro/persoană pentru participanţii străini care au participat de cel puţin 3 ori la competiţia Carpathian Adventure
  - 500 Euro/echipă pentru firme care sponzorizează echipe, doresc factură şi/sau vor să facă publicitate firmei
 • Plata contribuţiei
  se poate efectua prin mandat poştal, prin bancă, sau în numerar la biroul organizaţiei Outward Bound Romania.

  Numele băncii: Banca Comercială Română
  Sucursala Tîrgu Mureş-Central
  Adresa băncii: Piaţa Trandafirilor 26
  Codul SWIFT: RNCBROBUXXX
  Deţinător cont: OUTWARD BOUND ROMANIA
  Coduri Iban:
  RO49_RNCB_0193_0159_6823_0001 RON
  RO65_RNCB_0193_0159_6823_0004 EUR
  Scopul tranzacţiei: Contribuţie Carpathian Adventure 2010

4. Componenţa echipelor

 • Toate echipele sunt mixte, se compun din patru persoane.
 • În timpul concursului echipa trebuie să conlucreze ca o unitate independentă şi să răspundă pentru securitatea membrilor echipei.
 • Fiecare echipă îşi desemnează un căpitan de echipă, care are rolul de a ţine legătura cu organizatorii.

Obligaţiile căpitanului de echipă:

• Ia în primire documentele emise de organizatori şi echipamentele, pe care le transmite coechipierilor săi.

• Ia în primire legitimaţiile şi harta / hărţile traseului.

• Ia parte la şedinţa tehnică din ajunul startului (dacă omite acest lucru, nu primeşte informaţii ulterioare)

• Răspunde pentru respectarea regulamentului concursului de către membrii echipei.

• La punctele de control raportează eventualele probleme sau semnalează dacă a observat vreo neregulă pe traseu.

• La nevoie, prezintă organizatorilor reclamaţii în scris în legătură cu concursul.

• Reprezintă membrii echipei în comunicarea cu organizatorii.

• Reprezintă echipa în orice fel de divergenţe, juridice sau altele.

 • Echipele pot avea însoţitori, care să-i ajute la pregătiri pe teritoriul taberei de bază, însă în rest nu au voie să ajute concurenţii cu nimic şi nu pot înlocui nici un membru al echipei. Nerespectarea acestor condiţii duce la excluderea din concurs a echipei.
 • Excepţie constă cazul în care, la apariţia unei urgenţe, însoţitorii pot ajuta, împreună cu organizatorii, la eventualele operaţii de salvare.
 • Din motive întemeiate, componenţa echipei se poate modifica, dar numai până în momentul înregistrării echipelor în tabăra de bază.
 • Modificarea componenţei echipei în timpul concursului nu este posibilă. Nerespectarea acestei prescripţii duce la excluderea din concurs a echipei.
 • Modificarea componenţei echipei după termenul de înscriere, se va taxa cu 5 Euro/persoană.

5. Măsurarea timpului

 • La concurs se ţine seama de timpul parcurgerii întregului traseu.
 • Între punctele de control succesive se măsoară timpi intermediari. Timpul se stabileşte ca momentul în care au ajuns toţi membrii echipei.
 • Startul are loc în ziua de 11 august 2010, la ora 13:30 pentru echipele din categoria avansaţi şi la ora 13:40 pentru echipele din categoria amatori. Modul în care-şi împart timpul depinde de fiecare echipă.
 • Termenul limită pentru sosire este în ziua de 14 august 2010, ora 19:30, pentru avansaţi şi 19:40 pentru amatori.
 • Cei care nu respectă acest termen limită sunt excluşi din concurs.
 • Nerespectarea timpilor intermediari stabiliţi, respectiv a celui total, duce la excluderea din concurs.
 • Pentru echipele care, cu toate că au depăşit vreun termen limită, continuă din proprie iniţiativă traseul, organizatorii nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate.

6. Echipamentul obligatoriu

 • Echipamentul obligatoriu, respectiv cel interzis se verifică de către arbitri înainte de start şi în punctele de control, sau pe traseu.
 • În probele respective, concurenţii trebuie să deţină următoarele echipamente obligatorii:

Tură montană:

• Câte un sac de dormit sau folie de supravieţuire / participant
• Un cort sau o foaie de cort de minimum 3×4 m / echipă, sau un sac de bivuac / participant
• Un impermeabil / haină de ploaie /participant
• Un rucsac / participant
• O frontală / participant
• O busolă / echipă
• O trusă de prim ajutor / echipă
• Un telefon mobil / echipă

Un fluier / echipă
• Recomandat: o pereche de încălţăminte adecvată muntelui

Ciclism montan:

• Un mountain bike / participant
• O cască ciclism / participant
• O haină de vânt sau ploaie / participant
• O lampă albă, poate fi şi frontală / participant
• O lampă stop roşie / bicicletă
• Benzi reflectorizante conform legii
• O trusă de prim ajutor / echipă
• Un telefon mobil / echipă
Un fluier / echipă

Menţiune: bicicleta nu se poate înlocui.

 

La probele de rapel sau corzi: echipamentul este asigurat de către organizatori.
7. Desfăşurarea concursului

 • Căpitanii echipelor pot primi orice informaţie privind concursul numai în cadrul şedinţei tehnice.
 • Pachetele cu echipamentele de concurs ale echipelor, conţinând elementele obligatorii, vor fi verificate înainte de start de către organizatori.
 • Lipsa vreunui echipament obligatoriu duce la excluderea echipei. În timpul concursului, arbitrii de traseu au şi ei dreptul să verifice echipamentul obligatoriu.
 • Împiedecarea intenţionată în orice fel a înaintării altor concurenţi, la start sau în timpul concursului, este strict interzisă. Asemenea infracţiuni se vor pedepsi cu excluderea echipei vinovate.
 • Este interzisă părăsirea, ocolirea sau scurtarea porţiunilor de traseu marcate ca obligatorii. Acestea duc la excluderea echipei din concurs.
 • Prin punctele de control trebuie să treacă toţi membrii echipei. Se notează timpul de sosire al ultimului membru de echipă. Lipsa unui sau mai multor coechipieri la un punct de control duce la excluderea echipei din concurs.
 • Punctele de control mute (unde nu există arbitri) au aceeaşi valoare cu celelalte puncte de control.
 • Distanţa dintre primul şi ultimul component al echipei nu poate depăşi 1 minut pe toată durata concursului, atât în proba de drumeţie, cât şi în cea de ciclism montan. O diferenţă de 1 – 10 minute dintre primul şi ultimul coechipier înseamnă o penalizare de 30 minute la timpul total, iar depăşirea celor 10 minute duce la excluderea echipei din concurs.
 • Dacă unul din membrii echipei este incapabil să continue concursul, întreaga echipă este descalificată. Pe foaia de concurs este menţionat numărul de telefon la care trebuie anunţată retragerea şi la care se poate cere şi ajutor. În caz de renunţare, foaia de concurs trebuie predată arbitrului din tabăra de bază.
 • Fiecare echipă primeşte o hartă a traseului şi o foaie de concurs, care conţine toate punctele de control, pe care trebuie să le ducă în permanenţă cu ei. Pierderea foii de concurs duce la excluderea echipei din concurs.
 • Fiecare participant primeşte o legitimaţie pe care trebuie să o păstreze tot timpul asupra sa. În cazul pierderii, participantul trebuie să-şi poată dovedi identitatea cu un alt act prevăzut cu fotografie. Lipsa acestuia duce la excluderea din concurs.
 • La fiecare punct de control se verifică legitimaţiile şi se vizează foaia de concurs. Lipsa unei vize duce la excluderea echipei din concurs.
 • Regulile turismului ecologic trebuie respectate pe toată durata concursului. Se va pune un accent deosebit asupra păstrării curăţeniei mediului. De gunoi se va putea scăpa la tabăra de bază. Pentru împrăştierea gunoiului, echipa va fi penalizată cu o oră. În timpul concursului, aprinderea focului este interzisă. Pentru aşa ceva, echipa va fi penalizată cu două ore.
 • Fiecare echipă trebuie să cunoască/poarte/ducă echipamentele menţionate în lista obligatorie.
 • Consumul de alcool şi altor substanţe nepermise este interzis pe toată durata concursului. Consumul dovedit al celor de mai sus duce la excluderea echipei din concurs.
 • Utilizarea sistemelor GPS este interzisă. Utilizarea acestora duce la excluderea echipei din concurs.
 • Echipele care nu respectă termenele limită sunt excluse din concurs.

8. Arbitrajul

 • Desfăşurarea concursului şi respectarea regulamentului vor fi supravegheate de un corp de arbitri. Arbitrii se vor afla în punctele de control, supraveghind concursul şi respectarea regulamentului, şi ştampilând foile de concurs ale echipelor, conform regulilor în vigoare.
 • Responsabilităţile juridice sau morale de orice fel revin organizatorilor.

9. Contestaţii, penalizări şi termeni juridici

 • În cazul în care o echipă nu respectă regulile de mai sus, ea poate fi penalizată sau exclusă din concurs.
 • Pe baza contestaţiilor echipelor şi a observaţiilor arbitrilor, comisia arbitrilor stabileşte pedepsele. Acestea se vor comunica echipei în cauză în termen de cel mult trei ore după încheierea concursului.
 • Toate contestaţiile privind desfăşurarea concursului se vor depune în scris la comisia  arbitrilor, în timpul concursului sau în cel mult o oră după încheierea acestuia. După acest termen nu se mai primesc contestaţii. Comisia le analizează şi comunică echipei decizia în cel mult trei ore după încheierea concursului.
 • Eventualele diferende dintre părţi (echipe / comisia de organizare) se vor rezolva prin tratative; în cazul că acestea eşuează, competenţa pentru rezolvarea juridică se stabileşte ca aparţinând Tribunalului Tîrgu-Mureş.
 • În cazul unor probleme nereglementate prin prezentul contract şi regulament, directoare sunt prevederile Codului Civil şi a altor reglementări juridice în vigoare.
 • Organizatorii nu răspund pentru nici un fel de daune juridice, materiale sau corporale apărute în cazul nerespectării regulamentului.

10. Reclame şi sponsori

 • Utilizarea tricourilor de reclamă ale sponsorilor echipei este admisă, dar alte reclame se pot afişa numai cu acordul organizatorilor, cu o anumită taxă. În caz contrar, organizatorii au dreptul să ridice suportul reclamei.
 • Echipele pot să găsească sponsori pentru concurs. În acest caz, condiţiile nominalizării şi amplasării suporţilor pentru reclame se stabilesc prin discuţii preliminare şi se fixează printr-un contract scris.
 • Popularizarea concursului prin orice imagine fixă sau mobilă se face numai cu acordul organizatorilor.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul exclusiv pentru transmiterea, emisia concursului.

11. Dispoziţii finale

 • Prezentul regulament poate fi modificat numai de către Comisia de organizare a „Carpathian Adventure”, cu cel puţin o săptămână înainte de concursul anual.
 • În funcţie de condiţiile terenului, pentru fiecare concurs organizatorii stabilesc timpii parţiali care trebuie respectaţi în mod obligatoriu, care se comunică la şedinţa tehnică căpitanilor de echipe. Respectarea timpilor parţiali face parte din regulament.
 • Cărţile de concurs care vor fi primite de echipe la şedinţa tehnică din ajunul startului completează acest regulament şi fac parte integrantă din regulament.
 • Cu una lună înainte de concurs, organizatorii sunt obligaţi să comunice locaţia taberei de bază şi zona de concurs, timpul şi calendarul concursului.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul competiţiei din motive bine intemeiate (ex. condiţii meteo).
 • Locaţia precisă a traseelor este strict secretă, ea se comunică participanţilor la şedinţa tehnică, când se predau şi hărţile.
 • Organizatorii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa concurenţilor Regulamentul, care se poate găsi pe site-ul concursului (www.carpathianadventure.ro).
 • Echipele concurente vor certifica prin semnătura lor că au acceptat regulamentul concursului.
 • Prin înscrierea lor valabilă, echipele acceptă automat regulamentul precum şi consecinţele nerespectării acestuia.
 • Necunoaşterea regulamentului nu scuteşte de răspundere echipele afectate sau pe oricare dintre membrii lor.

Organizatorii